Alternativní nebo klasické školství?

          K výraznému rozvoji moderní pedagogiky došlo během 20. století, ovšem vzdělávací reformy týkající se posledních desetiletí mají kořeny už např. v učení J. A. Komenského či J. J. Ryby.
          První institucí se speciálním stylem přístupu k dětem otevřela roku 1908 italská lékařka, psycholožka a pedagožka Marie Montessori v Římě. Na její práci a myšlenky navazují Sigmund Freud, Rudolf Steiner, John Dewey, Helen Parkhurst a mnoho dalších filosofů.
kluci a zeměpis
          Oproti konzervativnímu školství se alternativní zaměřuje na individuální přístup, menší kolektiv žáků, skupinovou spolupráci, propojení předmětů, slovní ohodnocení, samostatné rozhodování žáka, přizpůsobené prostředí, ohled na vývojové zvláštnosti, zapojování rodičů do výuky, kreativitu, vztahy s učiteli a sociální vztahy, zodpovědnost a sebepojetí žáka a motivaci.
          V ČR jsou v současné době nejrozšířenější tzv. svobodné školy. Waldorfská, jejíž program zahrnuje důraz na všestranný vývoj, umění a specifika žáka. Naopak se vyznačuje absencí klasického známkování a učebnic. Mezi principy Montessori patří absence trestů, rovnocennost s učitelem a výběr aktivit dítětem. Nově vznikají i lesní a přírodní školky. Všechny tyto školy plní rámcový vzdělávací program a zároveň uplatňují speciální formu pedagogické koncepce, čímž jsou kladeny na vyučující i rodiče vysoké nároky. Dnes jsou alternativní programy u nás využívány na více jak padesáti základních a dvojnásobku mateřských škol převážně v Praze.
malé kamarádky
          V roce 2015 byla společností Scio založena první Scioškola. Tato nestátní základní škola se řídí heslem: ,,Změna je trvalý stav.“. Základem jejího systému jsou průvodci na místě učitelů, výuka pomocí projektů, dělení žáků do kolejí dle schopností a zájmů, hlasování o pravidlech a individuální rozhovory. I zde funguje absence známkování a testů. Momentálně v ČR existuje deset Scioškol.
          Problematikou reformního školství se zabývá také britský film Jona Easta z roku 2008 Summerhill. Tento kontroverzní snímek pojednává o jedné z prvních internátních škol s netradičním přístupem ke vzdělávání.