Překonané brány globalizace

Výrobky vyráběné v tuzemsku jsou již dávno překonanou minulostí. Dnes již všichni nakupujeme na internetu a největším producentem na trhu je Čína. Ta je schopna vyrábět identické kopie výrobků světoznámých značek, které stojí polovinu ceny a tlačí tak výrobu neustále dolů. To způsobuje problém zejména menším firmám s omezenou klientelou. Ti pak musí vyrábět na hranici svých nákladů což je může přivést i k bankrotu.
Čím je však způsobena výhodnost východních producentů. Jejich kouzlo úspěchu tkví zejména v dotované výrobě a distribuci po celém světě. Pokud jsme již někdy něco nakupovali přes internet můžeme si všimnout, že všechny tyto produkty jsou dodávány celosvětově a zcela zdarma. Každý produkt se však neposílá zvlášť to by se pak Čína nedoplatila, ale čeká se na naplnění kontejneru, kdy jsou výsledné náklady na dopravu téměř nulové.

poházené peníze
Ohledně podnikání a produktů však žijeme ve zlaté éře, kde jsou nejen příhodné podmínky právě pro zákazníka, ale také vhodná doba pro inovace, kdy každý den vznikají nové technologie, které můžou obohatit jak náš průmysl, tak i lidstvo jako takové. Jako živná půda právě pro vývoj fungují různé projektové weby a hlavně ty, které fungují na principu crowdfundingu.
Tento projekt a systém podpory začínajících firem se ukázal jako velice úspěšný. Jde tedy o proces, kdy může každý podnikatel nebo prostě kdokoliv nabídnout nějaký nápad, technologii nebo také výrobek. Ten je pak posuzován komisí dané platformy. Pokud firma usoudí, že tento výrobek si získá na své popularitě a přinese finance nejen vynálezci, ale také webu, který jeho propagaci umožnil.
mistička mandlí
Následně je tedy produkt umístěn na web, kde je obohacen o video prezentaci, ke které je připojen popis a průvodní slovo. Následně je stanovená částka, kterou tvůrci požadují a stanoven časový limit pro její naplnění. Pokud do zvoleného data naplní investoři požadovanou částku projekt se uskuteční a vybrané peníze putují k tvůrci. V opačném případě jsou pak peníze vráceny jednotlivců a projekt zaniká.

Posted in Nezařazené