Jeden hřích, který smetl celý rod

Možná, že by bylo zajímavé zjistit, co by se stalo, kdyby se některé historické události vůbec nestaly anebo šly docela jinou cestou.

§  Jakou cestou by potom šel celý národ?

§  Jak mnoho by se změnila kultura té dané země?

Pokud bychom sáhli do naší historie, pak můžeme vybírat z opravdu mnoha událostí. Některé historické události už se trochu obměnily. Zařídila to revoluce v roce 1989, kdy se začaly přepisovat učebnice dějepisu.
souboj středověkých rytířů

o   Není tam ale ještě něco, co volá po změně?

Pravděpodobně si všichni vybavíme bezuzdné řádění Přemyslovců, které probíhalo kolem roku 990 našeho letopočtu. Přemyslovci měli tehdy vyvraždit své příbuzné, Slavníkovce, a tím dát podnět ke vzniku Českého státu. Pokud by k tomu skutečně došlo, pak bychom byli opravdu výjimečnou zemí s neskutečně dlouhou tradicí.
lebky na hromadě

§  Čím se vyznačuje stát?

§  V podstatě i nenápadnými, ale velice důležitými zákonitostmi.

·        Měl by mít jednotné míry, váhy, úřední jazyk, přesně dané a stylizované právo jednotné peníze.

·        A o tom se opravdu tenkrát nedalo vůbec hovořit.

Nevěra se nevyplatila 

Kdo ví, kde se vzal nesmysl první, který nám říká, že Přemyslovci tak krutě zatočili se Slavníkovci. Každý historik v současné době už nad touto informací kroutí nechápavě hlavou.

o   Nejvíce viny se hází na knížete Boleslava II.

o   Jenže ten je v celé věci zcela jistě bez viny.

Kníže dokonce vydal nařízení, aby zemský sněm zabránil jakémukoliv vraždění. A navíc ležel v té době ochrnutý na Pražském hradě.

Kdo tedy může za vyvraždění celého jednoho rodu? Na vině jsou zřejmě Vršovci, kterým byl rod Slavníkovců trnem v oku už několik měsíců.

§  Mohla za to žena z rodu Vršovců, která zhřešila s mužem rodu Slavníkovců.

§  Vršovci ji pronásledovali a biskup Vojtech (Slavníkovec) ji ukryl.

§  Její život nezachránil, a navíc obrátil hněv Vršovců proti celému svému rodu.