Čím nasvítit zahradu?


Možností, jak pÅ™ivést do zahrady dostatek svÄ›tla i bÄ›hem letních veÄerů, kdy je posezení s přáteli Äi rodinnými přísluÅ¡níky nejpříjemnÄ›jší, je mnoho. StaÄí jenom dobÅ™e vybírat z bohaté nabídky, která je dneska na pultech specializovaných prodejen. Hned pÅ™i vchodu do zahrady, nejÄastÄ›ji nad vstupními dveÅ™mi do domu, bývají velmi oceňována venkovní svítidla se senzorem pohybu, který zajiÅ¡Å¥uje, že majitel je informován o dÄ›ní i po setmÄ›ní. Kdy případnÄ› už v zahradÄ› není. Typy tÄ›chto zdrojů osvÄ›tlení lze pořídit v mnoha tvarech a designech. Slabé infraÄervené záření, které vychází z lidského tÄ›la, je pÅ™i pohybu zaznamenáno a senzor se rozsvítí.

Čím nasvítit zahradu?

Velkou oblibu si v souÄasné dobÄ› získala venkovní svítidla stojanová. Která nejenže poskytují dostatek svÄ›tla u chodníků, vedoucích do zahradních prostor, ale vytvoří i patÅ™iÄný estetický dojem. Tyto solitéry se dají umístit i do míst, která vyžadují zajistit potÅ™ebnou bezpeÄnost ve veÄerních hodinách. U schodiÅ¡tÄ› budou sloužit dokonale. Mnohdy je potÅ™eba dovybavit tyto svÄ›telné zdroje zahradním sloupkem se zásuvkami. Které jsou vybaveny ÄasovaÄem. Kterým lze vyÅ™eÅ¡it intenzitu a délku svícení bÄ›hem celé noci. Pokud je v zahradÄ› hospodářská budova Äi terasa, je možné jejich stÄ›nu využít k upevnÄ›ní venkovního nástÄ›nného LED svítidla. Které bývá dodáváno v mnoha zajímavých provedeních.

Zdroj solárního osvětlení

Venkovními bodovými svítidly je možné v zahradÄ› vytvoÅ™it potÅ™ebnou atmosféru. Zaměřením na výtvarný artefakt, který je její souÄástí, vznikne pro vÅ¡echny návÅ¡tÄ›vníky příjemný umÄ›lecký zážitek. Nasvítit se tak dá i zajímavá Äást domu. Ale nejvíce působivé je podsvícení vzrostlého stromu. Vyvolávajícího pod noÄní oblohou pÅ™edstavy plné fantazie. NejvÄ›tší úsporu energie pÅ™inášejí v posledních letech solární svÄ›tla a svítidla. Která pÅ™i vhodném umístÄ›ní, aÅ¥ už podél příjezdových cest Äi osvÄ›tlení terasy, jsou bÄ›hem sluneÄných dnů napájena přímo solární energií ze slunce. A ta se dá uchovat do velkokapacitních baterií. Ze kterých se do svítidel Äerpá v podmraÄených a uprÅ¡ených dnech.