Problematika rozvodů elektroinstalace u stavebních konstrukcí

„Železobetonové konstrukce vládnou světu“, by se dalo s trochou nadsázky říci. Staví se z nich obytné domy, obchodní, společenská i kulturní centra, zdravotnická zařízení. Největšími přednostmi této výstavby je relativně krátký časový úsek průběhu stavby a tvůrčí využití prefabrikovaných dílců s poměrně velkou variabilitou. Projekt elektroinstalace je součástí celé stavby a vyžaduje mnohem větší přesnost než u práce s klasickým stavebním materiálem.
stavba železné konstrukce

Základem je půdorys

Půdorys stavby je základní veličinou, se kterou projektant pracuje již od samého počátku. Nejprve je nutné zjistit rozsah elektrických zařízení a rozvodů, teprve pak se přistupuje k návrhu projektu jednotlivých komponentů. Kde budou rozmístěny jaké proudové okruhy, kam umístit v objektu vypínače, spínače, zásuvky, vývody ke svítidlům, ozvučení reproduktory a LAN sítě. Při projektování staveb do jisté míry pomáhá norma EN 60617-11, která definuje ve schématech některé prvky, obvykle zapojení regulace koncového zařízení a přípojek osvětlovací techniky nebo řídících spínačů, ale neusnadní práci s příslušenstvím pro pokládku trubek a samotných elektrorozvodů, přístrojových rozvodných krabic a krytů. Volba vhodného technického provedení je v tomto případě ztížena rozdílnou kvalitou pohledového betonu a způsobem výroby samotného betonu. Je zkrátka rozdíl v tom, zda se beton vyrábí v betonárce, nebo se odlévá přímo na stavbě.

Softwarové vybavení

Vydatným pomocníkem u projektování elektrorozvodů je software K.SYS. Používá se zpravidla jako nástavba v aplikaci CAD. Software umožňuje projektovat veškeré druhy výrobků, které se při elektroinstalaci v železobetonových stavbách vyskytují. Každý výrobek je tu označen schematickou značkou ve formátu .dwg, která se snadno do projektu přetáhne tahem myši.  K dispozici jsou i symboly pro halogenová svítidla, stropní speciální svítidla úzkoúhlá, různé druhy kompaktních zářivek, kryty displejů, reprosoustavy, atd. Program K.SYS v podstatě dokáže plánovat jakoukoliv elektroinstalaci, a to ve třech základních kategoriích: rozmístění výrobků s jmenovitým rozměrem, výrobky s individuálním rozměrem, a samotný export výsledku projektu.
žena s přilbou

Projekty elektroinstalací jsou v moderních stavbách čím dál složitější a každé opomenutí a technický nedostatek se pak obtížně řeší dodatečnými zásahy do stavební konstrukce. Proto je využití speciálního software v těchto případech doslova klíčové.

Posted in Nezařazené