Kde není rezervační systém vhodný


Čím dál více lidí si pochvaluje možnost rezervace, ať už se jedná o službu, či zboží. Znamená to totiž, že ví, kdy na ně přijde řada, a že se na ně onen produkt opravdu dostane. To je ideální zvláště u těch hodně poptávaných, které jsou obvykle velmi rychle vykoupené.

Jejich obliba se ještě zvýšila během epidemie koronaviru, kdy umožnila snížení sociálního kontaktu a tak i zpomalila šíření viru. Ideální byl zejména pro rizikové skupiny obyvatel. Nic z toho však neznamená, že se hodí skutečně všude. Dokonce i mnohá místa, kde byl původně implementován, od něj upustila, neboť se neosvědčil.

rezervování stolu v restauraci

Typickým příkladem zde mohou být praktičtí lékaři. I ti se z pochopitelných důvodů snažili zamezit potkávání pacientů, a používali k tomu rezervační systém Fitness rezervace, kdy daného člověka objednali na určitou dobu. Odpadla tak situace, kdy byla například čekárna plná nemocných lidí.

Problém je však v tom, že potíže často přijdou akutně. Pokud dostanete horečku, obvykle nechcete s návštěvou lékaře čekat několik dní. A chodit s něčím takovým na pohotovost se jeví jako hloupost. I proto se pro nemocné tento systém zrušil, i když zůstal zachován například pro preventivní prohlídky.

\'cedule

Také v různých samoobsluhách a supermarketech jej nenajdeme, i když by se jeho přítomnost zde mohla jevit jako rozumná, neboť se jedná o místa, kde je na malém prostoru mnohdy velmi mnoho lidí. Bohužel, lidé často chodí na rychlý nákup po práci, takže není možnost, jak by mohl být implementován.

Kde se však osvědčil, jsou různé úřady nebo i služby. Například se objednáte ke kadeřníkovi a zarezervujete si termín a čas. Na rozdíl od výše zmíněného lékaře totiž přesně ví, jakou proceduru vám bude dělat, a jak dlouho to bude trvat. Možnost, že vše bude trvat déle, než je plánováno, je tedy podstatně nižší.

Rezervace tedy rozhodně mají na mnoha místech svůj účel, a ulehčují jak klientům, tak pracovníkům. Ne vždy je ale jeho použití ideální. A majitel musí rozeznat, do které kategorie jeho podnik spadá.