Jak je to opravdu s platy cizinců v České republice

Do České republiky jezdí za prací občané zemí, které na tom nejsou zrovna nejlépe, jedná se především o Ukrajinu, Rumunsko, Bulharsko, ale i Slovensko. Možná bude pro naše občany překvapením, že rumunští dělníci si vydělají nad rámec výše průměrné mzdy, kterou by dostal český občan. Dá se tedy říci, že jsou lépe placeni než např. naši pracovníci.
lidé na chodníku.jpg 
Nejlépe ohodnoceni jsou pracovníci, kteří jsou německými státními příslušníky. Za nimi, možná překvapivě, jsou umístěni slovenští občané (výše průměrného platu se u nich pohybovala kolem 37 tisíc korun českých). Jen o několik málo stokorun jsou na tom hůře Rusové a Rumuni. Mezi nejhůře placené se řadí lidé s národností vietnamskou, ukrajinskou a mongolskou (nedosahují příjmu ani 24 tisíc korun). Pokud chcete srovnat manuální profese s těmi nemanuálními, zde jsou na tom nejlépe rumunští občané (platy zde dosahují až 55 tisíc korun českých), Češi pracující tzv. v kanceláři, si vydělali max. 35 tisíc korun českých.
 
Průměrný český občan si bez ohledu na typ zaměstnání a specializaci, vydělal kolem 30 tisíc korun českých.
 
Výše mzdy se samozřejmě odvíjí od konkrétního pracovního zařazení a oboru, záleží také na společnosti, kde zaměstnanec pracuje. Občané z východu jsou zaměstnáni především na manuální práce, naopak „zápaďáci“ se uplatňují spíše ve vyšších funkcích.
peněženka a příbor.jpg
Co se týká zaměstnávajících společností, zde je podstatný jejich původ a také území státu, kde sídlí. Pokud budete zaměstnáni např. u německé firmy v jejím domovském státě, jistě bude váš příjem znatelně vyšší (někdy i mnohonásobně), než kdybyste pracovali u stejné společnosti, která by měla pobočku v České republice. Pravidlem bývá to, že zahraniční společnosti na vyšších postech zaměstnávají především své lidi, pro cizince je daleko obtížnější se na danou pozici vypracovat a dokázat, že na to mají.